Opatření vzhledem k současné situaci COVID – 19

10. 9. 2020

Vážení klienti,

Ministerstvo zravotnictví České republiky svým mimořádným opatřením účinným od 10. 9. 2020 od 0:00 hod zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech a v prostředcích veřejné dopravy. Výjimky platí pouze pro případy vyjmenované v opatření. Níže shrnujeme dopady tohoto opatření na realitní činnost a provoz poboček RK STING:

  1. Bezpečnost a zdraví našich klientů a pracovníků jsou pro nás prvořadé. Proto budou naši pracovníci během všech jednání s klienty, ať už ve vnitřních nebo vnějších prostorech, po celou dobu používat ochranné prostředky dýchacích cest.
  2. Naši pracovníci během jednání s klienty dodržují maximální hygienická opatření, která zahrnují tzv. doporučovaná „3R“roušky, rozestupy a hygienu rukou. Fyzický kontakt během schůzek, vč. podání ruky, omezujeme na minimum.
  3. Na našich pobočkách zajišťujeme bezpečnost zdraví prostřednictvím hygienických opatření a postupů, které zahrnují dezinfekci, možnost mytí rukou, omezení počtu osob na pobočce a důkladná dezinfekce a větrání prostor.

Věříme, že při vzájemném respektu a s konstruktivním přístupem všechny řešené záležitosti společně zdárně vyřešíme.

Těšíme se, až budeme moct našim klientům poskytovat plnohodnotné služby bez omezení.